Witte Reus Witte-Reus

Verklaring betreffende de bescherming van gegevens

 

1. Algemeen

Henkel Nederland B.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

a) Aanvraagtabel consument

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

4. Toestemming / Intrekken van toestemming

a) Klantenrelatiebeheer

U hebt mogelijk toestemming  gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd, de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten, uw gebruik van Henkel websites, activiteiten op de Social Media sites van Henkel (in Blogs, Facebook Fanpages enz.) in het kader van het beheer van klantenrelaties met het oog op het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën.

We zullen de gegevens opslaan zolang de toestemming geldig blijft, of zolang nodig in geval van eventuele wettelijke verplichte bewaring.

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming. Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door onze website en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u in ons Cookiebeleid. Daarin vindt u ook informative over de manier waarop u uw toestemming kan intrekken voor toekomstig gebruik.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en computer. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

6. Web Tracking

a) Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google, Inc. (“Google”).
 Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. 


We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS.

Ten behoeve van de websiteprovider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, en om verslagen op te stellen over activiteit op websites voor website-operatoren en om andere diensten te leveren betreffende activiteit op websites en internetgebruik aan de websiteprovider. 
Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in het bezit van Google. 


Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

U kunt ook voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt door uw browserinstellingen te wijzigen of door de browser plugin te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

b) Google DoubleClick

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken we de Google DoubleClick functie op onze website om het gebruik van de website te evalueren en om het voor ons mogelijk te maken voor ons, voor Google en andere adverteerders die samenwerken met DoubleClick om u gebruikersrelevante advertenties te tonen. Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer. Deze cookie verzamelt gegevens over de advertenties die getoond worden via uw browser en over de advertenties waarop u klikt. De gegevens die door de cookie verzameld worden over uw gebruik van websites worden naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daar bewaard. Op grond van de verzamelde gegevens worden advertenties volgens uw interesse getoond in uw browser.

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

U kunt ook de DoubleClick cookie permanent uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen door middel van een plugin. De instellingen voor uitschakeling voor deze browser blijven behouden, ook als u alle cookies verwijdert. U kunt de browserplugin voor permanente uitschakeling inschakelen via https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

  • Recht van rectificatie
  • Recht op uitwissing
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
  • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om tegen een rechtsvordering te verdedigen.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Delegate, de heer Jan Sturtewagen, Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

8. Gebruik van Social Media Plugins

Plugins (“plugins”) van verschillende social media netwerken zijn verankerd in onze webpagina’s. De daaraan gekoppelde diensten worden geleverd door de respectieve bedrijven (“providers”). Deze providers zijn:

Facebook is een product van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze plugins geïmplementeerd als “2-click buttons.” Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke plugins bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de plugins activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende plugins wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm. 

De plugin vertelt de provider welke van de pagina’s van onze website u heeft bezocht. Indien u, terwijl u onze website bekeek, aangemeld bent met uw gebruikersaccount bij de provider in kwestie, dan kan hij uw interesses, d.w.z. de informatie waartoe u toegang hebt, verzamelen met uw gebruikersaccount. Bij het gebruiken van een van deze pluginfuncties (bijv. klikken op de “Like”-button, een reactie plaatsen) zal ook deze informatie door de browser direct ter bewaring naar de provider worden doorgestuurd.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php